Sociale ouderenzorg voor een goede oude dag

7 april 2016

Sociale ouderenzorg voor een goede oude dag

Door webredactie

De transitie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij is in volle gang. Boris van der Ham, voorzitter Humanistisch Verbond, vraagt zich af of de participatiemaatschappij voor alle mensen dé uitkomst is. Hij pleitte sprak gisteren tijdens het Symposium Sociale Ouderenzorg voor een sociale ouderenzorg. Tijdens het symposium werd de sluiting van het verzorgingshuis Willem Dreeshuis bekend gemaakt.

De sluiting van het oorspronkelijke verzorgingshuis Willem Dreeshuis is onderdeel van de transitie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Staatssecretaris Martin van Rijn, Hedy d’Ancona (oud-staatssecrataris van VWS), Boris van der Ham, Eric van der Burg (VVD-wethouder Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Ouderen, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) en vele anderen gaven tijdens het symposium hun visie op de participatiemaatschappij in relatie tot kwetsbare ouderen.

Wiilem Dreeshuis

Het Willem Dreeshuis uit 1957 dankt zijn naam aan Willem Drees, minister-president van 1948 tot 1958. Zijn grootste verdienste was de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat. Tijdens het symposium werd bekend gemaakt dat het onlangs in gebruik genomen Amstelringhuis in Oostpoort de naam ‘Amstelring Wooncentrum Willem Drees’ krijgt. Dit tot grote vreugde van bewoners, medewerkers en vele andere betrokkenen.

Op woensdag 6 april 2016 zegt staatssecretaris Van Rijn tijdens het symposium in zijn speech: “Misschien was Drees zijn tijd ver vooruit. Of… wellicht zijn wij te laat begonnen? Ik vrees eigenlijk dat laatste. Ik krijg vaak de vraag: ‘gaat de hervorming van de zorg niet te snel?’ Ik geef dan altijd hetzelfde antwoord: ‘Waren we maar eerder begonnen’.”

Een uitkomst?

Boris van der Ham, voorzitter Humanistisch Verbond vraagt zich af of de participatiemaatschappij voor alle mensen dé uitkomst is:

"Er zijn veel ouderen die lichamelijk zwakker worden, sociale problemen krijgen, psychische problemen ontwikkelen, of om financiële redenen kwetsbaar zijn... en bij wie het ontbreekt aan burenhulp of mantelzorg door familie. Of dat de buren of familie het niet meer dragen kunnen. Omdat het te zwaar wordt. De hoeveelheid mensen die daardoor eenzaam en geïsoleerd zijn is schrikbarend. Het zijn vaak stille ouderen die niet klagen maar dragen. Als dan een partner ontbreekt, of een partner overlijdt, en de lichamelijke ongemakken toenemen, dan worden begrippen als autonomie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid een beetje hol." Lees de toepsraak op de site van Boris van der Ham of lees zijn blog op joop.nl

Eenzaamheid

Jeroen Slot, hoofd onderzoek van Onderzoek, Informatie en Statistiek beaamt de participatieproblematiek en laat zien dat 38 procent van de 85-plussers in Amsterdam sociaal eenzaam is. Er is bovendien meer eenzaamheid bij meer minima. Jeroen Slot: “Er zijn meer ouderen, maar er is minder geld beschikbaar. Is de toenemende welvaart de oplossing of meer technologie? Willen we bijvoorbeeld een drone die precies om 6 uur ’s avonds een maaltijd door de brievenbus schuift?.”

Tijdens het Symposium Sociale Ouderenzorg komen succesvolle initiatieven aan bod die de kwetsbare ouderen ‘die niet klagen maar dragen’ in de participatie-maatschappij ondersteunen:

 • Presentie: oog voor kwetsbaarheid
  Ben de Boer, geestelijk verzorger GGZ Arkin: “Menselijkheid en persoonlijk contact zijn geen zorgproducten, er bestaat geen financieringsmodel voor. Presentie vraagt aandacht voor deze bedreigde waarden. Het is een professionele benadering in de zorg die gericht is op het scheppen van leefbare en zorgzame verhoudingen. Het gaat daarbij vooral om mensen die kwetsbaar, marginaal of ‘hopeloos’ zijn en daarom hulp, steun en zorg nodig hebben.”
 • Even Buurten: integrale wijkaanpak in Rotterdam
  Even Buurten in Rotterdam benut de kracht van de burgers zelf door het informele netwerk en wijknetwerk van de burgers aan te spreken. Door preventie en vroegsignalering wordt een eventuele zorgvraag uitgesteld. Even Buurten is een methodische integrale aanpak om de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van zelfstandig wonende ouderen in de leeftijd van 70 jaar en ouder te verbeteren.
 • Samen sterk: inspiratie uit Amsterdam Zuidoost
  Trends als community building, participatie, informele zorg en de faciliterende professional, werken alleen wanneer compromisloos wordt aangesloten bij de kracht van bewoners en hun netwerken en door ruimte te geven aan hun ideeën, wensen en behoeften.  Dat gebeurde in seniorenflat Koornhorst in Amsterdam Zuidoost. Daar werd gekozen voor community building als nieuwe koers, niet alleen als ‘een activiteit erbij’, maar als ambitie en basis voor het omgaan met elkaar.
 • Expeditie-SlimThuis: sociale technologie
 • Technologie kan de regie, kracht en zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen en vergroten. Slimme techniek kan bovendien de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en professional bevorderen. Slimme hulpmiddelen uit de SlimoTheek kunnen het leven veraangenamen.
 • De zorgtafel
  De Zorgtafel is een zorgdialoog tussen ambtenaar, zorgverlener en bestuurder Arjan Miedema (buitengewoon commissielid Oost) licht toe: “De zorgtafel vormt een plek waar formele en informele zorg- en welzijnspartijen elkaar ontmoeten. Dit op basis van wisselende thema’s, zoals eenzaamheid, mantelzorg en opgroeien in Oost. Vanuit de ervaring van cliënten en de verschillende perspectieven uit het zorgnetwerk bevorderen we begrip van de problematiek en slimmere oplossingen.”

Lees ook het verslag op de site van PvdA

Alle lezingen van de sprekers zijn binnenkort te vinden op: www.amstelring.nl/eengoedeoudedag

Verslag: Antonette Bergmans