Een vluchteling is een mens: Stay Human

15 juni 2016

Een vluchteling is een mens: Stay Human

Door webredactie

Het Humanistisch Verbond steunt Stay Human omdat het noodzakelijk is om de ander altijd als volwaardig mens te erkennen. Christa Compas, directeur Humanistisch Verbond zegt daarover." Tegenstellingen, stereotypen en wantrouwen domineren het migratiedebat. Noch ‘vluchtelingenknuffelaars’ noch eigen-volk-eerst-schreeuwers brengen ons verder. Ferme humaniteit wel. We moeten onze loopgraven verlaten en elkaar als mens durven aanspreken".

Gisteren startte de campagne Stay Human. Deze campagne is een oproep aan iedereen om - ondanks vragen en bezorgdheid - vluchtelingen altijd te blijven zien en benaderen als mensen. En om respectvol om te gaan met iedereen die in het gesprek over vluchtelingen een ander standpunt inneemt dan jij. Hiermee geeft de coalitie een stem aan de opvatting van de meerderheid van de Nederlandse bevolking en versterkt  het genuanceerde en redelijke geluid in het vluchtelingendebat.

Stay Human wordt gedragen door een snel groeiende beweging van mensen en organisaties. Op dit moment is er een unieke coalitie van ruim 40 organisaties betrokken.  Onder de partners bevinden zich oude en nieuwe maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij werk met en voor vluchtelingen, maar ook organisaties als Greenpeace, het NOC*NSF en Scouting Nederland.

Stay Human wil laten zien hoe nu al op een menselijke manier wordt omgegaan met vluchtelingen. Daarbij worden vragen en zorgen die er leven serieus genomen. Daarnaast laten we mensen en organisaties zien welke mogelijkheden er zijn om iets positiefs bij te dragen aan de omgang met en het gesprek over vluchtelingen.

Een brede coalitie

Het Humanistisch Verbond staat niet alleen achter de campagne, de andere organisaties die de campagne dragen zijn: Action Aid - Amnesty International - CARE - COC - Cordaid - Defence for Children - Dokters van de Wereld - Gastgezin voor een Vluchteling - Greenpeace - Het begint met Taal - Hivos - Holland Festival - Human Rights Watch - Humanitas - Justice and Peace - Kerk in Actie - Liliane Fonds - Natuur & Milieu - NOC*NSF - NOV - Nudge.nl - Okia - Omroep Human - Oxfam Novib - Partos - PAX - Pharos - Prisma - Rode Kruis - Scouting Nederland - Stichting LOS - Stichting Oikos - Stichting Present - TEAR - UAF - UNHCR - Unicef Nederland - VluchtelingenWerk Nederland - de Vrolijkheid - Wij zijn hier - War Child

Website StayHuman.nu

Op de website staan initiatieven die antwoord geven op de vragen die veel mensen hebben. Er wordt binnen de campagne een oproep gedaan om een actie door, voor, met of over vluchtelingen aan te melden op stayhuman.nu.