Organisatie

Het Humanistisch Verbond is een vereniging met ruim 14.000 leden, 36 afdelingen en werkgroepen, een bestuur en een landelijk bureau. Het hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering, die één keer per jaar - meestal in november - bijeenkomt.

De vereniging

Het Humanistisch Verbond is een vereniging die bestaat uit 36 afdelingen en werkgroepen, verspreid over het land. De afdelingen organiseren cursussen, lezingen, gespreksgroepen en themabijeenkomsten.
Meer informatie over hoe de vereniging is georganiseerd vindt u in de Statuten van het Humanistisch Verbond.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid het Humanistisch Verbond en bestaat uit zeven leden. Boris van der Ham is de voorzitter.

Het Landelijk Bureau

Het Landelijk Bureau van het Humanistisch Verbond, dat is gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor het het uitvoeren van het door het bestuur uitgezette beleid. Directeur van het Landelijk Bureau is Christa Compas. Op het Landelijk Bureau werken ongeveer vijftien medewerkers.

Internationaal

De International Humanist and Ethical Union (IHEU) is de enige wereldwijde organisatie voor humanisten, atheïsten, rationalisten, secularisten en vrijdenkers. IHEU werd op initiatief van de grondlegger van het Humanistisch Verbond, Jaap van Praag opgericht in 1952 in Amsterdam. Het Humanistisch verbond is lid van de IHEU. Op de jaarlijkse congressen komt het thema van onderdrukking van atheïsten en humanisten altijd aan de orde.