Wie zijn wij?

Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme en heeft ruim 14.000 leden, 33 afdelingen en 3 werkgroepen. Het humanisme is de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan.

Het Humanistisch Verbond doet onderzoek, organiseert debatten, cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen bij defensie, in gevangenissen en in zorginstellingen. Humanistische dienstverleners bieden diensten aan bij huwelijk en uitvaart. En in het onderwijs zorgen we voor lessen levensbeschouwing, burgerschap en mensenrechten. We werken intensief samen met andere humanistische organisaties, waaronder omroep HUMAN.

Wij verenigen mensen die zich humanist voelen, waaronder vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren. We zetten ons in voor vrije meningsuiting, voor gelijke behandeling van iedereen en voor het recht op zelfbeschikking zoals het recht op euthanasie. Die inzet is nog steeds actueel, zowel nationaal als internationaal. Kortom: we streven naar een menswaardige samenleving. Hoe willen we dat bereiken? Lees meer in Vrij en menswaardig, Meerjarenbeleidsplan 2017-2021.

Wat is humanisme?

Het humanisme is de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Het humanisme vertrouwt op de eigen kracht van mensen, dat ieder individu zelf kan nadenken, zelf kan oordelen en binnen de mogelijkheden het eigen leven inhoud kan geven. Een humanist gaat graag het debat aan en is nieuwsgierig naar nieuwe inzichten.
Een onderzoekende, vrijzinnige geest die de wereld wil begrijpen.

In het humanisme kunnen twee belangrijke motieven en inspiratiebronnen worden onderscheiden.

  • Het ideaal van een menswaardig bestaan voor allen
  • Het ideaal van autonomie, individuele vrijheid en het ontwikkelen van het vermogen zelf na te denken. Zelf denken, samen leven.

Ieder mens is anders, en deze verschillen zijn wat humanisten betreft goed en waardevol. Het gaat er in de humanistische levensbeschouwing dus niet om dat iedereen hetzelfde doet of vindt, het gaat erom dat mensen proberen hun leven zo in te richten dat het voor hen waardevol en betekenisvol is, dat ze zich erin herkennen, dat ze een leven leiden dat voor hen als individu waardevol en betekenisvol is. Dat kan voor iedereen anders zijn.

Humane samenleving

Mensen komen het best tot hun recht in een humane en rechtvaardige samenleving waarin zij voldoende en gelijke kansen hebben en zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Humanisten komen daarom zowel nationaal als internationaal op tegen onderdrukking, voor de scheiding tussen kerk en staat, voor keuzevrijheid, vrijheid van meningsuiting en gelijkwaardigheid. Het humanisme biedt daarnaast inspiratie voor levensvragen. Vele denkers, filosofen en schrijvers hebben de afgelopen duizenden jaren inspirerende gedachten geformuleerd over deze onderwerpen.

Activiteiten

Het Humanistisch Verbond is een vereniging die bestaat uit verschillende afdelingen, verspreid over het land. De afdelingen organiseren cursussen, lezingen, gespreksgroepen en themabijeenkomsten. Daarnaast organiseren we landelijke aansprekende evenementen, zoals De Van Praagprijs en verschillende lezingen waaronder tweemaal per jaar de Socrateslezing. In 2015 en 2016 hebben we bijgedragen aan het Mag Het Licht Aan Festival.

Wat deden we in 2017? Bekijk het filmpje.

 

Uw steun

Wilt u ook dat het humanistische geluid sterker klinkt? Dat kan alleen met uw steun
Al vanaf 6 euro per maand bent u lid en ontvangt u ook het ledenblad Human en kortingen op evenementen, cursussen en publicaties.