Steun ons: Introductie

Wilt u dat het humanistische geluid sterker klinkt? Word dan lid of donateur of wijs het Steunfonds Humanisme aan als executeur voor uw nalatenschap. 

Lid worden

Al vanaf 6 euro per maand bent u lid. Meer leden betekent meer ruimte voor het humanistische geluid op scholen, in de pers, in de politiek, via de omroep Human en in het maatschappelijke debat. U helpt dus humanistische diensten te versterken en humanistische waarden onder de aandacht te blijven brengen. Meld u aan als lid>>

Donateur worden

Donateurs ondersteunen met giften aan het Humanistisch Verbond het humanistische geluid, de humanistische diensten en een meer humane samenleving.  Lees meer over  hoe u donateur wordt.

Nalaten of blijvend geven aan een humane wereld

Een leven zonder dogma’s en onderdrukking in een vrije, humane en tolerante samenleving. Dat is ons ideaal voor de wereld waarin we nu leven, maar ook voor de toekomst. Door opbrengsten uit erfenissen – naast lidmaatschappen en donaties – kan het Humanistisch Verbond dit ideaal nastreven. Wilt u daaraan bijdragen? Overweeg dan het Humanistisch Verbond op te nemen in uw testament. Lees meer over blijvend geven aan een humane wereld


Het Steunfonds Humanisme als executeur

Het Steunfonds Humanisme kan ook als executeur optreden bij de uitvoering van een testament. Hiervoor zijn juridische medewerkers in dienst die namens het Steunfonds voor de uitvoering zorgen. Zij zien persoonlijk toe op een zorgvuldige afhandeling van de totale nalatenschap. Lees meer over Steunfonds Humanisme als executeur.