Tessa van Wijnen - bestuurslid Vereniging & Activiteiten

Humanisme en het Humanistisch Verbond waren al vroeg in het leven van Tessa van Wijnen  aanwezig. "Mijn moeder had zichzelf van de katholieke kerk los geworsteld en mijn ouders waren vastbesloten ons niet kerkelijk op te voeden."

Zeker toen ik heel jong was, betekende dat dat alles een zoektocht was; wel een kerstboom, maar geen stalletje, wel het Kerstverhaal, maar Maria kon natuurlijk geen maagd zijn, Jezus had gewoon ergens een vader en engelen bestaan niet. We waren vooral niet-katholiek. Toen ik op de basisschool humanistische vorming kon gaan krijgen, vond mijn moeder dat een uitkomst.

Tessa van WijnenMenselijkheid als norm

Op het gymnasium vertelde een van de docenten me dat de gedachte achter ons onderwijssysteem, met een brede algemene ontwikkeling, uit het humanisme stamt. Verhalen bij Latijn over goden die zich als mensen gedragen, vond en vind ik geweldig, menselijkheid als norm en ideaal in plaats van als begin van alle ellende.

Via een omweg op de bruine vloot ging ik fysische geografie studeren en daarna werkte ik enkele jaren als onderzoeker op Wageningen Universiteit. In die periode heb ik ook mijn vriend ontmoet en we hebben samen inmiddels drie kinderen die nu nog alle drie op de basisschool zitten.