Goed oud

Goed oud

Ouder worden gaat vanzelf, maar om oud en wijs te worden is meer nodig. Kennis, inspiratie, eigenzinnigheid, reflectie en oefening. Want wijsheid is misschien wel het meest kostbare wat je met het verstrijken van de tijd kunt bemachtigen.

Lees meer

Een menswaardige samenleving heeft een aantal duidelijke afspraken  nodig. Menselijke waardigheid betekent dat we met zorg naar elkaar omzien. In een vrije en pluriforme samenleving mogen we niemand in onverschilligheid achterlaten. Want veel mensen voelen zich eenzaam of hebben de indruk dat ze niet gezien worden. Juist in de ouderenzorg is het recht op eigenheid en een autonome levensinvulling van fundamenteel belang. Samen met onze humanistische partners als Humanitas en onze humanistisch geestelijk begeleiders blijven we de menselijke waardigheid en onderlinge zorgzaamheid telkens weer agenderen. In de jeugdzorg, thuiszorg, psychiatrie, verpleeghuizen, overal waar het actueel is en waar mensen niet gezien worden.Zo hebben we aandacht voor morele zorgen die spelen in werkvelden  van humanistisch geestelijk begeleiders

 

Bronnen

Goede ouderenzorg is een veel besproken kwestie. Terecht. Vanuit de praktijk zien we dagelijks hoe goede zorg onder druk staat. Daarom lanceren Humanistisch Verbond, de Universiteit voor Humanistiek, Humanitas en een aantal humanistisch geestelijk begeleiders een Pleidooi voor een Gouden Pact. Een pleidooi voor meer zeggenschap van ouderen zelf, bij leven en bij waardig sterven. En voor waardige en beter georganiseerde ‘immateriële’ zorg, in verpleeghuizen en daarbuiten.

Zoals de naam al zegt, is het Pleidooi voor een Gouden Pact een reactie op het zogenaamde 'Zilveren Pact', met onder meer de ChristenUnie en omroep Max. Naar ons idee is dit een goed initiatief, maar nog niet compleet. Het Zilveren Pact vraagt onder andere aandacht voor huishoudelijke hulp en ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook verzet het zich tegen stervenshulp en het debat over Voltooid leven. Humanistische organisaties volgen het Zilveren pact op dat laatste punt niet. Bovendien vinden wij dat het debat over goede zorg niet alleen over ouderen moet gaan, maar ook over andere doelgroepen die ondersteuning kunnen gebruiken.

Wij pleiten er voor om het ‘Zilveren Pact’ om te smeden tot een ‘Gouden Pact’. Omwille van eigen regie, waardige zorg en een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.

Meer Nieuws hierover op www.goudenpact.nl