Mensenrechten

Mensenrechten

Mensenrechten en humanisme gaan hand in hand. Zowel nationaal als internationaal is de humanistische beweging sinds jaren actief om de rechten van de mens te bevorderen. Vrijheid, gelijkheid, zelfbeschikking en verantwoordelijk; ze zijn onze basis.

Dit jaar bestaan de universele mensenrechten zoals vastgegelegd in de UVRM 70 jaar. De universele mensenrechten horen thuis in het paspoort. Mensenrechten zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond, sekse en religie. Door ze in het paspoort te verankeren, verdedig je gelijkwaardigheid en vrijheid voor iedereen. Steun onze actie.

 

 

Lees meer

 

We staan voor een groot aantal bijna onoverzichtelijke problemen. Denk aan het klimaatprobleem, vluchtelingenstromen, politieke onrust, terroristen en nieuwe religieuze  spanningen. Hoe groot deze  problemen ook zijn, en hoezeer daarmee ook fundamentele mensenrechten in het geding zijn, wij zijn zelf de  enigen die ze met standvastigheid en creativiteit kunnen oplossen. Gelukkig zien we elke dag krachtige mensen. Moedige mensen over de hele wereld maken zich sterk  voor universele rechten en vrijheden. Velen laten zich elke dag  inspireren door hun kinderen, familie, vrienden, verhalen, kunst, wetenschap, muziek of geschiedenis. Mensen willen zelf hun leven inrichten, maar zijn ook bereid om  rekening te houden met elkaar.  Kunnen steunen op de medemens  geeft ons hoop en kracht. Juist in een tijd waarin ontmenselijking dreigt, is een ferm humanisme meer nodig dan ooit.