Vrijheid van denken

Vrijheid van denken

Ali, Morid en Saikat moesten vrezen voor hun leven in Syrië, Afghanistan en Bangladesh. Omdat ze kritische blogs schreven over religie of gewoon niet geloven in een God. Help humanisten, atheïsten en agnosten geloof te houden in hun vrijheid. Steun het fonds Vrijdenkers in Gevaar.

Ieder mens is vrij in zijn levensvisie en gedachten. Althans dat staat in de Universele Verklaring  van de Rechten van de Mens en in de Nederlandse grondwet. Maar niet iedereen accepteert dat. Vrijdenkers worden vaak gediscrimineerd, uitgesloten of zelfs bedreigd en vervolgd omdat ze ‘afvallig’ zijn. Dan vraagt zelf denken moed, en samen leven ondersteuning. Zie:  www.ondergelovigen.nl  of de platformwebsite www.nieuwevrijdenkers.nl

Lees meer

Menselijke waardigheid impliceert het recht op  geloof en ongeloof, of meer algemeen, het recht  op de vrijheid van denken. Met deze vrijheid van denken is het, vooral internationaal, slecht  gesteld. Ongelovige vrijdenkers, humanisten,  atheïsten, vrijzinnig-gelovigen, maar ook  religieuze minderheden worden in veel landen  gemarginaliseerd, gediscrimineerd, uitgesloten,  gevangengezet en riskeren zelfs de doodstraf. Het recht om ongelovig of anders-gelovig te  zijn staat wereldwijd ernstig onder druk. We  hoeven niet veel moeite te doen om nieuwe,  uiterst gewelddadige vormen van religieus  fundamentalisme te zien. Het politiek islamisme,  dat naast zichzelf niets en niemand tolereert, wist voet aan de grond te krijgen.

Vervolging

Ook op  onverwachte grond. Wereldwijd is secularisme  verre van vanzelfsprekend en de vrijheden die we gewend zijn, hebben minder stevigheid  dan we misschien lange tijd dachten. De internationale humanistische beweging heeft de opdracht om de vervolging van vrijdenkers op de politieke en maatschappelijke  agenda te houden. Naast het goede werk dat organisaties doen die opkomen voor religieuze  minderheden, is het door de  International  Humanist and Ethical Union (IHEU) jaarlijks  uitgebrachte Freedom of Thought Report het  enige waarin specifiek de wereldwijde vervolging van humanisten, vrijdenkers en ongelovigen in kaart wordt gebracht. Dit rapport wordt  op diverse internationale fora (waaronder het Europees Parlement, de VN-mensenrechtenraad, politieke gremia en diverse ambassadeurs) onder de aandacht gebracht.

Afvalligen

Onze politieke actie gaat samen met de concrete steun van afvalligen en vrijdenkers. Omdat afvalligheid specifiek voor mensen met een islamitische  achtergrond een taboeonderwerp  is, steunen en faciliteren we Nederlandse vrijdenkers met zo’n achtergrond. Ook experimenteren we met verschillende manieren waarop deze groep zich kan ontwikkelen. De steun van afvalligen geldt ook voor vluchtelingen die vanwege hun ongeloof in eigen
land worden vervolgd. Internationaal zijn met onze humanistische  partners afspraken gemaakt om deze groep in kaart te brengen en onderling voor goede opvang en steun te zorgen. We blijven ons krachtig en actief inzetten voor de vrijheid om zelf  te denken en je eigen levensvisie en mening te uiten. Want niemand wil gevangen zitten in een cultuur, een religie of een afkomst.