Inspiratie voor het leven

Inspiratie voor het leven

Levensbeschouwelijke vragen, zorgen, ervaringen en gevoelens kunnen  in het leven sturend en bepalend zijn. Zoals alle levensbeschouwingen is het humanisme er op belangrijke momenten in het leven. Je wordt volwassen, je zoekt werk, je krijgt een kind, je trouwt of scheidt, je gaat met pensioen. Momenten die om reflectie,  feest en duiding vragen. Muziek, poëzie, kunst, een goed gesprek of een bijeenkomst  kunnen die momenten markeren.

Lees meer

We bouwen samen met humanistisch geestelijk begeleiders en humanistici aan een platform waar alle burgers humanistische inspiratie kunnen vinden. Allereerst als  toolkit voor jezelf, maar altijd met de mogelijkheid om van de diensten van een professionele humanist gebruik te maken. Op dit moment is geestelijke begeleiding al goed  ingebed in de zorg, binnen defensie en bij justitie. In de toekomst zijn we er voor alle  mensen die humanistische inspiratie, coaching en begeleiding zoeken bij levensvragen,  vieringen en overgangsmomenten