Van Praagprijs

Met de Van Praagprijs eert het Humanistisch Verbond personen die in leven en werk vernieuwende ideeën en perspectieven laten zien die het humanisme voeden. Het gaat om een humanistische voorbeeldfiguren.

Beeld van PraagprijsDe jury zoekt de kandidaten in de wereld van kunst en cultuur, literatuur, wetenschap en politiek. De belangrijkste criteria zijn:

- De winnaar van de Van Praagprijs is iemand die met leven en werk zoekende mensen inspireert om hun energie en ambities te leren richten op dat wat bij hun persoonlijke waarden past
- De winnaar geeft bij voorkeur naast een visie ook praktische handvatten om gerichte keuzes te maken en vast te houden
- De winnaar geeft blijk van een realistisch besef en acceptatie van de beperkingen aan vrijheid, maar stimuleert optimaal gebruik te maken van de ruimte die er is of bevochten kan worden om eigen keuzes te maken die zijn gericht op een mooi en zinvol leven
- De kandidaat is iemand die op onorthodoxe wijze de moed heeft getoond zijn vrijheid authentiek in te vullen
- De kandidaat is iemand die herkenbaar en bewust het thema vrijheid en keuzes maken uitdraagt

Leer meer over de achtergronden van de Van Praagprijs en over het leven en werk van Jaap van Praag.

Van  Praagprijs 2017 voor Typhoon

Mag Het Licht Aan
Nieuw is dit jaar dat de winnaar ook curator is van Mag Het Licht Aan. Typhoon nodigt zijn belangrijkste inspiratiebronnen uit voor een wervelende zoektocht naar menselijkheid en samenleven in filosofie, theater, muziek en wetenschappelijke inzichten. 24 september, Muziekgebouw aan ’t IJ Amsterdam.

De prijs wordt uitgereikt op het Mag het Licht Aan Festival op 24 september.  Lees meer
 

 

Winnaars

In 2015: Adelheid Roosen
In 2013: Henk Oosterling
In 2011:  Pieter Winsemius
In 2009: Karin Spaink
In 2007:  Johan Simons
In 2006:  Heddy Honigmann


U kunt tevens een overzicht van voorgaande winnaars inzien.