Vaste activiteiten Assen e.o.

Eten met Gespreksstof

Het bestuur van de HV afdeling Assen e.o. spant zich in om de leden van de afdeling elkaar te laten ontmoeten op een plezierige en ontspannen wijze. Daartoe hebben we een aantal initiatieven genomen, zoals het maandelijkse HV-café, lezingen, cursussen, een toneelstuk, e.d. We streven naar zoveel mogelijk diversiteit daarin. Zo denken wij onze leden (en andere geïnteresseerden) te bereiken en elkaar te kunnen laten ontmoeten.

In dit kader organiseren we ook 6 keer per jaar  ‘Eten met gesprekstof’. De meeste deelnemers zijn trouwe bezoekers. Af en toe zien we nieuwe gezichten. Nooit is het saai en altijd is er begrip voor elkaars mening.

We eten afwisselend bij één van de deelnemers thuis en eten dan "wat de pot schaft". We beginnen met een drankje vooraf, kiezen een onderwerp om over te praten en gaan dan eten.  Een onderwerp kan van te voren worden aangedragen, maar kan ook spontaan opkomen, bijv. naar een recentie gebeurtenis of televisie uitzending. In de discussie komen vaak verassende standpunten naar voren, en wellicht weet iemand anders uit de groep iets in te brengen dat je je standpunt doet schuiven. Tot dusverre is er nog  nog nooit gebrek aan een onderwerp geweest.

Het aantal deelnemers is 8-10, omdat anders een zinvolle discussie aan een enkele tafel te moeilijk wordt.

N.b: deelname implicieert geenszins dat we verwachten dat U ook een keer een bijeenkomst organiseert. Laat U zich dus niet door een dergelijke gedachte ervan weerhouden deel te nemen.

Wandelen

Aanmelden vooraf is niet nodig maar het zou wel fijn zijn. Een uur voor de wandeling controleert de organisator zijn/haar mailbox. Vooral bij twijfel vanwege weersomstandigheden, kunt u zekerheidshalve voor vertrek even mailen of bellen met de organisator van de wandeling.

 

Graag willen we weten waar uw interesse voor wandelen of andere activiteiten naar uit gaat. Heeft u ideeën of suggesties mail dan naar onderstaand adres. Indien u geen mailadres heeft, kunt u ook contact opnemen met Anneke Aangeenbrug 0592-421204

 

Humanistisch café

Elke 2e dinsdag van de maand van harte welkom in het ‘Humanistisch Café’ Assen. Daar, aan de koffietafel, kunnen onze leden, in klein verband, een gesprek voeren. De onderwerpen kunnen ter plekke worden bepaald. Ook potentiële HV leden en belangstellenden zijn welkom.

Metaforum Assen: Cultuur & Debat

In Assen werkt het HV samen met andere levensbeschouwelijke, filosofische, cultuur- en kunstorganisaties binnenhet MetaForum Assen.  Naast  De Verdieping en Zin-in-Zondag zijn ook de Stroomdalloge (Odd Fellows), Tegenlicht Meet Up Assen,  SMAHK en Rafelende Randen van Europa aangesloten. 

Filmliga Assen

In De Nieuwe Kolk brengt De Filmliga Assen wekelijks een film uit op maandag en dinsdag, aanvang 20.30 uur.

Films met een bijzondere lading en diepgang. Regelmatig komen we daar leden van het H.V. tegen. Dat brengt ons op het idee om na afloop nog even na te praten over de impact van de film en de dilemma's die de film oproepen.

Dat kan in de koffieruimte, aan een van de tafels met het bordje "HV-gesprek". U kunt spontaan aanschuiven voor even een persoonlijk contact of een goed gesprek. Anneke Aangeenbrug zal een aantal keren op maandag aanwezig zijn.

De flyer van de Filmliga is bij DNK te verkrijgen en zie www.asserfilmliga.nl 

Culturele Raad Smilde

Culturele Raad Smilde (CRAS): www.cultureleraadsmilde.nl.

Gespreksgroep Hoogeveen

In Hoogeveen draait al een flink aantal jaren een gespreksgroep van leden van het Humanistisch Verbond. De groep komt vijf keer per jaar bijeen in het winterseizoen op zondagochtend van half 11 tot 12 uur en telt 10 - 12 deelnemers. Plaats van samenkomst: Jannes vd Sleedenhuis, locatie Wolfsbos, Valkenlaan 5 Hoogeveen. Contact: Klaas J. Baas, 0528 264045, baask@home.nl

Gespreksgroep Assen

In Assen willen we gespreksgroepen starten waarin we over zaken die ons als Humanist bezighouden van gedachten wisselen en verder uitdiepen. Wij denken aan rond de 6 deelnemers per groep. Deelnemers bepalen in onderling overleg onderwerp en gespreksvorm.

Hans Tonckens en Ger Nekkers zijn bereid deze groepen  te leiden. Bijeenkomsten zijn gepland op 17, 24,en 31 januari 2017 bij Ger Nekkers aan “Het Kanaal 219 in Assen”  (tijden in overleg). De gesprekken worden in eerste instantie overdag gehouden.

Voor aanmelding: tel.nr. 0592-543922 of gj.nekkers@zonnet.nl

De eerste bijeenkomst van de eerste groep (A) zal zijn op 17 januari van 9:30-11:30.