Verenigingsdocumenten

U vindt hier de verenigingsdocumenten zoals de statuten, huishoudelijke reglementen en stimuleringsregelingen.

Regeling Activiteitenfonds

Een goed idee wordt beloond met geld om het uit te voeren. In bovenstaande regeling staat precies hoe dat werkt. 

Statuten van het Humanistisch Verbond

Laatst gewijzigd in 2012 zoals vastgesteld tijdens in de ALV in 2009.

Huishoudelijk reglement van het Humanistisch verbond (landelijk)

Zoals vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van 26 november 2016.

Meerjarenprogramma 'Vrij en menswaardig'

Het nieuwe Meerjarenbeleidsplan (MJB) Vrij en Menswaardig van het Humanistisch Verbond  voor de jaren 2017 / 2021.